BIBLIA TYSIĄCLECIA
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
HISTORIA I ZNACZENIE KRZYŻA
14 września, jak co roku, obchodzimy w Kościele katolickim Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
L'OSSERVATORE ROMANO
Wydanie codzienne online


 

 

 

Konserwacja zabytkowego tabernakulum w kościele filialnym w Strzyżnie

 

 

 

 

             

 

          Na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. Z 2017r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) pomiędzy „Zarządem Województwa”,      a parafią pw. św. Krzyża w Stargardzie, reprezentowaną przez proboszcza ks. Krzysztofa Łuczyka, została w dniu 06.03.2018r. w Szczecinie zawarta umowa związana z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. 

           W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: Konserwacja zabytkowego tabernakulum w miejscowości Strzyżno gmina Stargard, która wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru. 

          Kościół filialny w Strzyżnie p.w.MB Częstochowskiej wybudowano z kamienia pod koniec XV wieku,                           z pierwotnego średniowiecznego wyposażenia poza tabernakulum nie zachowało się nic. Dlatego renowacja cennego obiektu sakralnego, który powstał wraz z wybudowaniem kościoła stanowi przykład ocalenia wspaniałego dziedzictwa historycznego. Tabernakulum składa się z elementów metalowych i drewnianych, które zostały odrestaurowane.    Można w całej okazałości podziwiać malowidło wewnętrzne przedstawiające Chrystusa Boleściwego stojącego na zielonej murawie wśród rozgwieżdżonego nieba. Prawa ręka Chrystusa wskazuje na ranę po włóczni, a lewa ręka pozdrawia. O historii kościoła i jego wyposażenia dowiedzieliśmy się podczas spotkania podsumowującego zakończenie prac konserwatorskich.

            Wszystkim Stronom wyrażam serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji powyższego zadania                                    w szczególności lokalnej grupie działania (LGD), Stowarzyszeniu „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju . 

                                                                                                 

                                                                                                                                Z wyrazami wdzięczności

                                                                                                                                 ks. Krzysztof Łuczyk